مدیرعامل شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در قالب نیپا اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه، تکمیل و اجرای پروژه‌‌های اولویت‌دار فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان به این شرکت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خرم‌‌آباد، فرزاد محمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به راه‌اندازی نیپا (نظام یکپارچه و پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به واگذاری اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور و در راستای راهبری و اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، نیپا طراحی شده است. وی با بیان اینکه نیپا برنامه‌هایی که با راهبرد اقتصاد مقاومتی در ادارات کل تهیه می‌شود را از لحاظ برنامه ریزی و سیاست اقتصاد مقاومتی بررسی و پایش می‌کند، افزود: در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در قالب نیپا اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه، تکمیل و اجرای پروژه‌‌های اولویت‌دار فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان به این شرکت ابلاغ شد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان به پروژه‌‌های اولویت‌دار که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رسیده است اشاره کرد و گفت: برای خرید و تملک شهرک صنعتی شماره سه بروجرد اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال در سالجاری و ۲۵ هزار میلیارد ریال در سال آینده تایید شده است. وی با اشاره به اینکه برای پروژه شهرک فرآوری سنگ دوره چگنی چهار هزار میلیارد ریال در سالجاری و پنج هزار میلیارد ریال در سال آینده در نظر گرفته شده است، بیان کرد: برای پروژه فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی لرستان ۴۰ هزار میلیارد ریال در سالجاری و ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال آینده تایید شده است. محمدی با بیان اینکه برای پروژه تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی شماره دو دورود ۱۰ هزار ریال در سالجاری و ۱۲ هزار ریال در سال آینده در نظر گرفته شده است، گفت: برای پروژه عملیاتی کردن فاز سه شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد نیز ۱۳ هزار میلیارد ریال در سالجاری و ۱۶ هزار میلیارد ریال در سال آینده مصوب شده است. وی تصریح کرد: هدف کلان این شرکت از اجرای این پروژه‌ها جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و همچنین در راستای برنامه‌های ارتقای توان تولید ملی با به کار گیری مجریان مجرب و با سرعت عمل بسیار است.