رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در حال حاضر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار سالمند در کشور خدمات مختلف توانمندسازی و آموزش شیوه زندگی سالم دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، فرید براتی‌ سده در نشست سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا افزود: این خدمات با محوریت توانمندسازی و تحقق سالمندی فعال با مشارکت خود سالمندان ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان اصلی‌ترین نهاد رفاه اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان، زنان و با تاکید خاص بر موضوعات سالمندی ارائه خدمت می‌کند و شورای ملی سالمندان نیز برای همه سالمندان سیاست‌گذاری کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه در حال حاضر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات متنوعی دریافت می‌کنند، افزود: این خدمات با محوریت توانمندسازی و تحقق سالمندی فعال با مشارکت خود سالمندان ارائه می‌شود.

براتی سده، مراقبت در منزل و خدمت‌رسانی به سالمندان روستایی تحت عنوان CBR را از جمله اقدامات سازمان بهزیستی کشور در حوزه سالمندان عنوان کرد و یادآور شد: مردم ایران بر دیدگاه حفظ کرامت و همچنین احترام به سالمند معتقدند.

گفتنی است؛ سن ورود به سالمندی در ایران ۶۰ سال محسوب و پیش بینی می شود ۲۵ درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۲۹ سالمند باشند که این رقم برابر با آمار جمعیت زیر ۱۵ سال خواهد بود؛ بنابراین سالمندان گروه اجتماعی بزرگی را تشکیل خواهند داد.

نشست بررسی وضعیت سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا با حضور پروفسور پیتر مک‌دونالد معاون مرکز تحقیقات جمعیتی و سالمندی دانشگاه ملی استرالیا برگزار شد.