مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از صدور مجوز ترخیص برای محصولات سلامت محور در گمرک ها در کمترین زمان ممکن و به عبارتی طی چند دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهروز جنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت:تمام ترخیص های مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در عرض چند دقیقه برای شرکت های دارای IRC ( کد تائید دارو از سوی وزارت بهداشت) و پروانه بهداشتی واردات ثبت شده در سامانه سازمان غذا و دارو ، صادر می شود. وی تاکید کرد: همه این ترخیص برای محصولات نامبرده از جمله اقلام فرایند شده و مواد اولیه مصرفی صنایع تولیدی توسط سامانه الکترونیکی موسوم به TTAC یا پورتال سازمان غذا و دارو صادر خواهد شد. وی تصریح کرد: شرکت ها هیچ گونه معطلی در گمرکات کشور برای دریافت مجوز ورود محصولات سلامت محور نخواهند داشت و در یک ماه آینده نیز همین موضوع با سازمان توسعه تجارت برای گشایش و مجوز ورود محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی رخ می دهد.