مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری تهران گفت: با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان و سازمان صنعت معدن وتجارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران در نظر داریم مراکز تجاری ٬ در کشورهایی از جمله: ارمنستان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج شهریار هنرور در یازدهمین جلسه ستاد اقتصادمقاومتی با بیان گزارش اقدامات و برنامه های محوله ذیل اقتصاد مقاومتی این معاونت دو  موضوع طرح رقابت پذیرکردن استانها و توسعه اقتصاد دانش بنیان را مطرح کرد. هنرور در خصوص طرح رقابت پذیرکردن استانها گفت: درخصوص ۴۷  مصادیق قابل واگذاری از سوی وزارت کشور که به استانها اعلام شده با ۱۹ دستگاه اجرایی استان مکاتبه شد تا نسبت به تشریح وصعیت موجود با ذکر مستندات قانونی اظهار نظر کنند. وی افزود: در خصوص برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان دستگاههای اجرایی باید برنامه های دانش بنیان در حوزه اقتصاد مقاومتی را به کارگروه مذکور ارائه کرده که در این خصوص سازمان صنعت ٬ معدن وتجارت ایجاد ۱۵ واحد صنایع پیشرفته در سال ۹۵ را در دستور کار خود قرار داده است. هنرور در خصوص دو طرح دانش بنیان در سطح ملی به ۵ پروژه استانی اشاره کرد و گفت: این ۵ پروژه شامل: اجرای طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان٬ راه اندازی دفاتر فن بازار منطقه ای استان٬ برگزاری نشستهای تبادل فناوری داخلی استان٬ برگزاری فستیوال اختراعات استان٬ افزایش روند رشد نوآوری در استان از طریق پارک فناوری پردیس در دست اجراست. وی در ادامه بیان کرد: ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در استان نیز در دست بررسی است. بر اساس این گزارش در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری تهران در خصوص توسعه تولید گفت: یکی از پروژه های اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان٬ توسعه تولید با رویکرد افزایش صادرات در دولت است که این امر با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان و سازمان صنعت  معدن وتجارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران در نظر داریم مراکز تجاری ٬  در کشورهایی از جمله: ارمنستان در حال انجام است. وی افزود؛ با دستگاههای اجرایی استان برای احصا ماموریتهای اجرایی که امکان انجام آن توسط مراکز پیشخوان دولت است مکاتبه شده که دستگاههای اجرایی باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.