با حکم ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس عباسعلی نوبخت به سِمت سرپرستی معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد.

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مراسم تودیع بهزاد تقوی انگورج (معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگلها) و معارفه عباسعلی نوبخت روز سه شنبه ۵ مرداد در ساختمان ستاد معاونت جنگل در چالوس برگزار شد. گفتنی است بهزاد تقوی انگورج از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد و تا امروز به عنوان لیدر مخالفین طرح تنفس جنگلهای شمال در سازمان جنگلها در این سمت بوده و اکنون پس از ۳۵ سال خدمت، بازنشسته شده است. همچنین عباسعلی نوبخت پیش از سال ۸۸ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری و سپس از اوایل سال ۸۸ تا اوایل سال ۹۳ به مدت پنج سال مدیرکل منابع طبیعی مازندران (منطقه ساری) بوده که طی این مدت، چهار سال متوالی به عنوان مدیرکل نمونه منابع طبیعی کشور انتخاب شده بود. از سال ۹۳ تا امروز به مدت بیش دو سال مسئولیت مدیر کلی دفتر جنگلکاری و پارکهای جنگلی سازمان جنگلها مستقر در ستاد معاونت جنگل را بر عهده داشته است.