رئیس جمهور با تأخیری سه روزه و با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان به جشن گلریزان ستاد دیه کشور کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور که با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولین قضایی، نظامی و خیرین تهرانی برگزار شد، در مجموع مدعوین این همایش مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ستاددیه اهدا کردند. در شب آیین گلریزان نیکوکاران هرچند مجموع وجوهات جمع‌آوری شده به رقم ۱۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسید اما مدعوین غایب این جشن تا به امروز با اعزام نماینده خود و یا ارسال فیش بانکی کمک‌های نقدی مربوط به بیست و نهمین جشن گلریزان این عدد را به بیش از ۲ میلیارد تومان افزایش داده‌اند. در جشن امسال ۳ میلیارد ریال از سوی مقام معظم رهبری،۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رئیس جمهور و روسای قوای قضائیه و مقننه هر کدام ۵۰۰ میلیون ریال به منظور استخلاص محکومان تحت حمایت ستاددیه به حساب این نهاد حمایتی واریز شد. یکی از شیوه‌های کمک رسانی در مراسم امسال واریز مبالغ اهدایی نیکوکاران از طریق سامانه تلفن همراه بود که از این راه ۲۱ هزار خیر با کمک ۲ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریالی خود دستگیر این نهاد مردمی در راستای آزادسازی مددجویان واجد شرایط بودند.