معاون خودکفایی کمیته امداد امام خمینی گفت: وزارت نیرو برق را از هر خانوار برای ۲۰ سال تضمینی می خرد. امسال هم رقم هر کیلو برق ۸۵۰ تومان است اما هر سال براساس نرخ تورم افزایش خواهد داشت. به طور میانگین ماهانه یک تا یک میلیون و پانصد تومان درآمد برای خانواده های تحت پوشش کمیته ایجاد می کند.

به گزارش سارا علایی خبرنگار خبرگزاری موج، محمد امید در نشست خبری که روز سه شنبه در ساختمان جدید کمیته امداد در میدان آزادی تهران برگزار شد، گفت: در سال ۹۳ حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به خانواده ها تحت پوشش کمیته امداد اعطا شد و همین رقم هم در بحثتوانمند سازی خانواده ها هزینه شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در سال ۹۴ هم در بخش توانمندسازی ۱۵۰۰میلیارد تومان و ۱۰۰میلیارد تومان در بحثآموزش و کاریابی مودجویان هزینه شد.

امید با بیان اینکه طی برنامه پنج ساله ۶هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کمیته صرف اشتغال مددجویان شده است، افزود: تا پایان سال گذشته ۴۲۰ هزار خانوار(از سال ۹۰ تا ۹۴) از پوشش کمیته خارج شده و توانمند شدند و این موضوع موجب شد حدود ۶۰۰میلیارد تومان در پرداخت مستمری به مددجویان صرفه جویی شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در ادامه گفت: در سال۹۴ تعداد ۱۳۰هزار فرصت شغلی ایجاد شد و کمیته امداد در مشاغل خانگی تا سقف ۵میلیون تومان و در مشاغل خرد تا ۱۰۰میلیون تومان به مددجویان وام اشتغال پرداخت کرده است.

وی درباره منابع تامین اعتبار در بحث توانمندسازی گفت: منابع بانکی با سود ۴درصد،منابع صندوق اشتغال نیازمندان کمیته امداد با کارمزد ۲درصد و منابع صندوق توسعه ملی که در گذشته با سود ۴درصد بود در سال ۹۴ به ۷-۹درصد رسیده است و منابع حاصل از کمک های مردمی از جمله مهمترین منابع تامین اعتبار در بحث اشتغال و توانمندسازی هستند. امید، ۳۵درصد منابع اشتعال و توامندسازی را به مددجویان شهری و ۶۵درصد را به مددجویان روستایی اعلام کرد و گفت: به طور کلی سالی ۱۰۰هزار مددجو از کمیته امداد خارج می شوند و در سال ۹۴، به طور میانگین ۴/۵ درصد تقاضای بازگشت به کمیته داشته ایم. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در ادامه از اجرای طرحی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: کمیته امداد ۱۰هزار نیروگاه خانگی را تقبل کرده است و ۱۰هزار خانوار کمیته که توانایی این کار را دارند جذب شده اند و یک سال است که به صورت آزمایشی انجام می شود. وی افزود: وزارت نیرو برق را از هر خانوار برای ۲۰ سال تضمینی می خرد. امسال هم رقم هر کیلو برق ۸۵۰ تومان است اما هر سال براساس نرخ تورم افزایش خواهد داشت. به طور میانگین ماهانه یک تا یک میلیون و پانصد تومان درآمد برای خانواده های تحت پوشش کمیته ایجاد می کند.