جانشین پلیس پیشگیری ناجا، گفت: دارندگان برگ جلب سیار، برای اجرای حکم، الزامی به حضور در کلانتری ها ندارند.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار معصوم بیگی گفت: دارندگان برگ جلب سیار برای اجرای برگ جلب الزامی ندارند به کلانتری ها مراجعه یا هدایت شوند و برای تسهیل و بهبود خدمات انتظامی به مردم این موضوع به کلانتری ها و پاسگاه های سراسر کشور ابلاغ شده است. وی افزود: ماده ۱۸۴ آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب کنند . جانشین پلیس پیشگیری ناجا اظهار داشت: علاوه بر آن تبصره ۲ ماده مذکور مبین آن است که در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوطه، متهم را جلب و تحویل دهند. سردار معصوم بیگی ادامه داد: ضروری است در این گونه موارد ماموران بر اساس اعلام شاکی و تماس با ۱۱۰ به محل اعزام و با رعایت مقررات و راهنمایی شاکی پرونده، نسبت به جلب متهم اقدام کنند. وی گفت: چنانچه برگ جلب سیار نیازمند اقدام در سایر حوزه های قضائی صادر کننده حکم جلب باشد،‌ ضابطان می بایست با نظر دادستان حوزه مربوطه و کسب نیابت قضائی اقدام به جلب متهم کنند .