مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با اشاره به کمک‌های سازمان‌های مختلف و مردمی در سال گذشته به انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: معاونت امور زنان و خانواده معاونت امور زنان ۲۵۰ میلیون تومان کمک مالی کرد که این مبلغ امسال دو برابر شد.

به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار جامعه خبرگزاری موج ، محسن نصیری شب گذشته در مراسم گلریزان حمایت از خانواده های نیازمند زندانی با بیان اینکه انجمن حمایت زندانیان مرکز یک موسسه مردمی است اظهار داشت: این انجمن بودجه دولتی ندارد  و بودجه‌اش توسط نیکوکاران و خیرین تامین می‌شود. وی افزود:‌ خانواده زندانیان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند. متاسفانه فرهنگ‌سازی خاصی نشده است که توجه خاص به آن‌ها شود. وقتی سرپرست خانواده عمدا یا سهوا جرمی را مرتکب می‌شود و دوران محکومیت خود را می‌گذراند خانواده وی نباید مورد فشار قرار گیرند چرا که آن‌ها هیچ ارتباطی با جرم انجام شده توسط مجرم ندارند. مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد خانواده زندانیان، خانوادگان نیازمند هستند گفت: این خانواده‌ها، افرادی هستند که از نظر مالی نیازمند و به نان شب‌شان محتاج هستند. اغلب خانواده‌های زندانی‌ها از قشر ضعیف و آسیب پذیز جامعه هستند و تمکن مالی ندارند. امیدواریم فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود و مشکل این خانواده ها برطرف شود. نصیری با تاکید بر اینکه انجمن حمایت زندانیان مرکز به عنوان یک پل ارتباطی بین خیرین خداجو و این خانواده‌های نیازمند هستند اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته سازمان‌ها و مردم کمک‌های چشمگیری را داشته‌اند. سازمان آموزش حرفه‌ای در این زمینه همکاری مورد قبولی را داشته است. این سازمان تعدادی از این خانواده‌ها را در قالب کار در خانه مشغول کرده است و همچنین در بحث ارتقای سلامت روان خانواده به صورت رسمی یک مرکز خدمات روانشناسی دایر کردیم و ۶۲۵ نفر در نیمه سال گذشته از خدمات این مرکز استفاده کردند. وی ادامه داد: ما در سال گذشته خیرین ناشناسی را داشتیم که فقط یک نفر از آن‌ها در یک فقره چک خود ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان چک بانکی به انجمن کمک کرد که البته رابط ما با این خیر ارجمند پسر شهید همت بودند. این کمک باعث شد تعداد ۲۳ نفر زندانی زن که ۳ یا ۴ نفر آن‌ها محکوم به قصاص بودند آزاد شدند. مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری خوبی داشتیم و سال گذشته ۸۷۵ نفر آموزش مهارت های فنی و حرفه ای دیدند و برای این افراد گواهینامه صادر شد. ۴۰درصد این افراد اشتغال پیدا کردند و از طریق خدمات اجتماعی شهرداری مشغول به کار شدند. این معاونت سال قبل ۲۵۰میلیون به انجمن کمک کرد که در ابتدای سال این مبلغ دو برابر شد و ۵۰۰میلیون تومان به حساب انجمن واریز شد که از این طریق ۱۵۵۵ خانواده توانمندسازی شدند. وی افزود: اولویت ما در سال ۹۵ توانمندی اقتصادی، فرهنگی و فکری خانواده‌های زندانی است.