امتحانات دانشگاهی در بازداشتگاه اوین برای مددجویان دانشجو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با فرا رسیدن فصل امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی سراسر کشور، امتحانات مرکز علمی-کاربردی بعثت ۱ بازداشتگاه اوین در سه رشته تحصیلی، تربیت مربی قرآن کریم، مترجمی زبان انگلیسی و مدیریت کسب و کار، با حضور ۴۹ دانشجو و با توجه به تقویم آموزشی از ۲۳ خرداد  آغاز و تا ۲ تیر ادامه می یابد. در همین مورد امتحانات دانشگاه پیام نور با حضور ۴ دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۹ تا ۳۱ خرداد برگزار می شود.