در ایام ماه مبارک رمضان ۳۰۰۰ هزار مددجو در مراسم خواندن قران کریم شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن محفل جمع خوانی روزانه یک جزء قرآن کریم در کلیه اندرزگاه مجتمع و با حضور روحانیون و جمع کثیری از مددجویان در حال برگزاری است. با توجه به اولویت اصلی فعالیت های فرهنگی و تربیتی مجتمع در ماه بهارقرآن و با گسترش اندرزگاه های قرآنی(دارالقرآن) و تمایل هر چه بیشتر مددجویان برای قرائت قرآن و فراگیری علوم قرآنی طرح معنوی جمع خوانی روزانه یک جزء از کلام الله مجید با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر ازمدجویان در سطح بیش از ۳۰ اندرزگاه مجتمع در حال برگزاری است.