یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در منطقه محلاتی تهران با درختان بلوار برخورد کرد که موجب مصدومیت مسافران شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در منطقه محلاتی تهران با درختان بلوار برخورد کرد و تعدادی از مسافران مصدوم شدند. یکی از مصدومان حادثه طی تماس با خبرگزاری موج اعلام کرد: ساعت ۱۲ظهر جمعه اهالی بیشتر محلات تهران منتظر اتوبوس هایی هستند که شهرداری برای انتقال نماز گزاران به درب بعضی از مساجد میفرستد ,از خوب بودن این.کار که واقعا قابل تقدیر هست بگذریم یک بحث خیلی مهم کیفیت این ماشین ها هست که اغلب به علت فرسوده بودن از رده خارج شده و بعد از مزایده توسط رانندگان بازنشسته یا شرکت های خصوصی خریداری بازسازی و دوباره می شوند. وی افزود: چندین بار شخص خود من در خصوص کیفیت و فرسودگی ماشین ها به جناب دکتر قالیباف گفتم و انصافا یکی دوهفته ای خوب شد اما باز همان خودروها فرسوده به مسیر فرستاده میشود. روز جمعه هم مثل هر هفته برای پوشش تصویری نماز جمعه عازم محل برگزاری نماز بودم اما با یک دقیقه تاخیر اتوبوس حرکت کرد و در فاصله صد متر جلو تر از ما بعد از میدان فاطمه زهرای شهرک و دقیقا روبروی حفاظت پیرامونی اتوبوس به ناگهان تغیر مسیر داد و بعد از شکستن سه درخت بزرگ متوقف شد. این شهروند تهرانی گفت:  از اتوبوس رانی تماس گرفتند و کلی معذرت خواهی و غیره و قول دادند که اتوبوس های بهتری را بفرستند. از شانس خوب یا بد شهرداری تهران پسرم عکاس روزنامه است و دقیقا در محل حادثه حضور داشت و اگر پیگیری او نبود همین معذرت خواهی هم وجود نداشت. جالب اینکه گفته اند چون دولت سهم اتوبوسرانی را نداده پس اتوبوس نو نداریم. (ملت باید جان بدهند)