سازمان ثبت احوال از وضعیت ۸۳ میلیون ایرانی در داخل و خارج کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان ثبت احوال کشور در خصوص آمار ایرانیان اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد. سازمان ثبت احوال کشور از زمان تاسیس در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی تاکنون برای قریب به ۱۰۹ میلیون ایرانی سند ولادت تنظیم کرده که تاکنون رویداد فوت نزدیک به ۲۶ میلیون نفر آنان به ثبت رسیده است. بنابراین در حال حاضر ایرانیان در قید حیات که ساکن داخل و خارج کشور هستند،۸۳ میلیون نفر است.