برخی معتقدند قالیباف با انتصاب معاون جدید نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری ومعاون برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات می تواند نفوذ و آراء بیشتری برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در سایر شهرستان های کشور بدست آورد.

خبرگزاری موج؛ گروه جامعه /بعد از شکست قالیباف در انتخابات ۸۴ فردی فکر نمی کرد که گام بعدی او شهرداری تهران باشد. جایی که به تقلید از رییس دولت نهم و دهم سکویی برای پرتاب به منسب ریاست جمهوری به شمار می رفت. حضور قالیباف در شهرداری تهران از شهریور ۸۴ آغاز شد و شهریور ۹۵ هم ۱۱ سالگی خود را جشن می گیرد. به نظر می رسید با وجود تحصیلات مرتبط او، بتوان به عملکرد و مدیریت وی اعتماد کرد. حال آنکه آنچه از این نوع مدیریت برجا مانده بوی تعفن دریاچه خلیج فارس، مگس های سفید، ریزش آب از سقف تونل توحید، قایق سواری در مترو تهران، مرگ شهروندان به وسیله ماموران انضباط شهری، بیلبوردهای تبلیغاتی غیرحرفه ای علیه آمریکا، مرگ فاطمه کوچولو در آبنمای منطقه ۱۸ و هزاران رخداد تلخی است که قلب پایتخت نشینان را خدشه دار کرد. آنچه روشن است ناکارآمدی شهرداری تهران در اداره بسیاری از امور شهری است. ناکارآمدی که سردار خنده رو زیر سبیلی آن را  رد کرده و در تلاش است با تکذیبیه دادن، خود را از قصورات رخ داده مبرا کند. قصوراتی که دنباله آن را می توان از مدیران شهرداری و بانک شهر مشاهده کرد. البته چند وقتی از سفر مدیران شهری تهران به فرنگستان سوییس نگذشته بود که شهرداری تهران با نشر تکذیبیه ای بانک شهر را از مجموعه شهرداری تهران منفک اعلام کرد. علامت سوالی که ممکن است در ذهن هر مخاطبی شکل گیرد، مربوط به اعضای هیات مدیره بانک شهر است. مدیرانی که از قضا یا همشهری مدیریت جهادی هستند، یا رفقای صمیمی او. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که تمامی دریافت ها و پرداخت های شهرداری و البته حقوق کارکنان این نهاد، به وسیله بانک شهر انجام می شود. در این میان از بررسی شرایط شهرنت ها که پروژه مشترکی بین بانک شهر و شهرداری تهران محسوب می شود، می گذریم. به این ترتیب به نظر می رسد شهرداری تهران با نشر چنین تکذیبیه ای شهروندان تهرانی را ساده لوح فرض کرده است! هرچند شبکه وسیع رسانه ای قالیباف تلاش خود را برای مثبت جلوه دادن شهردار پایتخت انجام می دهد اما چالش های مالی در شهرداری تهران داد برخی اعضای شورای شهر را در آورده به نحوی که طرح کاهش اختیارات شهردار و پول هایی که در دست دارد را مطرح کرده اند. با این حال در عرصه سیاسی خطی که قالیباف به تقلید از رییس دولت نهم و دهم در پیش گرفته است، روند معکوسی است! چرا که رییس دولت پیشین از خیابان بهشت به پاستور رفت، حال آنکه قالیباف شکست خورده از پاستور به بهشت رفت! البته به نظر می رسد سردار خنده رو از تلاش برای تکیه به کرسی ریاست جمهوری دست بردار نباشد. چرا که پیش بینی می شود با انتصاب فردی بعنوان معاون جدید نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری ومعاون برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات بتواند نفوذ و آراء بیشتری برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در سایر شهرستان های کشور بدست آورد. چرا که وی بین سال های ۸۹ تا ۹۲ به عنوان معاونت شهرداری ها و شوراهای شهر کشور در وزارت کشور مشغول به خدمت بود. معاونتی که میزان نفوذ و تاثیرگذاری آن در شهرستان های کشور بر کسی پوشیده نیست. بنابراین حضور تابش فر با وجود تحصیلات غیر مرتبط در معاونت اطلاعات و فناوری می تواند بسترهای مناسبی برای رای آوری قالیباف در سایر استان های کشور داشته باشد.