وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در کشور، تاکید کرد: پاسخ خوبی برای آن نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج،  سید حسن هاشمی در حاشیه همایش مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی کشور، در پاسخ به سئوالی درباره کمبود نیروی پرستاری گفت: سوال در این مورد خوب است، اما پاسخ خوبی برای آن نداریم. وی افزود: بیمار از هنگام بستری در بیمارستان باید به گروه‌های ما تحویل داده شود، اما می‌بینیم که در برخی بیمارستان‌ها که تعدادشان هم کم نیست، همراه بیمار بخشی از خدماتی را که وظیفه ماست، انجام می‌دهد. وزیر بهداشت درباره مجوز دولت برای استخدام در وزارت بهداشت، گفت: دولت تا کنون مجوز استخدام نداده به جز برای تخت‌های جدیدی بیمارستانی که در حال ایجاد آن ها هستیم، البته این مجوز هم با تاخیر صادر شد. هاشمی تاکید کرد: البته برای جبران کمبود نیروی پرستاری باید اقدامی انجام دهیم. در گذشته اعلام کردیم که بیش از ۱۰۰ هزار پرستار کم داریم و ضروری است به این قشر زحمت کش که بعد از طرح تحول نظام سلامت، فشار مضاعف بر دوش آنها است و رکن اساسی ارائه خدمات در نظام درمانی کشور محسوب می‌شوند، کمک کنیم. وی اظهار داشت: تا کنون راه حل عملی برای این موضوع و حتی برای کسانی که بازنشسته می‌شوند، مشخص نشده است.