تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان ابلاغ شد.

به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج، در آخرین مصوبات دولتی، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان در جلسه مورخ ١٣٩۵ / ٠۴ / ٢۵ تصویب و با شماره ۴٧٠۶٩ مورخ ١٣٩۵ / ٠۴ / ٢۵ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

بر اساس این گزارش، ابتدا قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان که در سوم دی ماه سال ۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسید، معافیت قهرمانان ورزشی از ابتدای سال ۹۳ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به اجرا درآمد. البته دو نوع معافیت تحت عنوان معافیت «قهرمانان ورزشی» و «فرزندان قهرمان پارالمپیک» اجرایی شد. در آخرین تصمیمات، دولت تصویب نامه ای را ابلاغ کرد که به موجب آن این دو گروه از افراد در دستگاه های دولتی جذب و استخدام شوند.

قهرمانان ورزشی شامل نفرات اول تا سوم قهرمانان بازی‌های المپیک، قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی‌های آسیایی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک همچنین مقام آوران اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال هستند. همچنین این قانون برای فرزندان قهرمان پارالمپیک شامل یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی که عناوین اول تا سوم را در بازی‎های پارالمپیک کسب کرده باشند اجرا می شود.

تسهیلات و شرایط جدیدی برای قهرمانان ورزشی و فرزندان قهرمان پارالمپیک قرار است امسال اجرایی شود و نامه آن توسط دولت به دستگاه های زیربط ابلاغ شده است تا دغدغه شغل این افراد هم برطرف شود.