مدیرکل محیط زیست شهر تهران گفت: اعلام نکردن، مخفی کردن و قاطی کردن پسماندهای ویژه با پسماندهای دیگر جرم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین بازگیر، درباره پسماندهای ویژه که این روزها جزو مهم‌ترین خطرات زیست محیطی شهرهای بزرگ هستند، گفت: پسماندهای ویژه شامل همه پسماندها نیست. پسماندهای ویژه تعریف دیگری دارند. بخشی از پسماندهای پزشکی، پسماند ویژه است. در همه بخش‌های دیگر هم پسماند ویژه داریم. مدیرکل محیط زیست شهر تهران پسماندهای ویژه را به پنج بخش پسماندهای عادی، پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای پزشکی و پسماندهای ویژه تقسیم کرد و گفت: البته پسماندهای ویژه بخشی از همه گروه‌های قبلی است. بازگیر در توضیح دلایل ویژه بودن بعضی پسماندها گفت: این پسماندها یا قابلیت اشتعال و احتراق بالا دارند یا سمی هستند یا ایجاد خورندگی می‌کنند و چیزی را از بین می‌برند یا قدرت تولید پرتو و اشعه رادیو اکتیو دارند و به همین دلایل ویژه نامیده می‌شوند. مدیرکل محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه پسماندهای ویژه نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند، افزود: باید بر اساس قانون وجود این پسماندها در هر نهادی، اطلاع رسانی شود. یعنی کسی که در فعالیتش پسماند ویژه تولید می‌کند باید این را به اطلاع محیط زیست برساند. بازگیر با تاکید بر اهمیت پسماندهای ویژه اعلام کرد: اعلام نکردن، مخفی کردن و قاطی کردن پسماندهای ویژه با پسماندهای دیگر جرم محسوب می‌شود. یک تخلف ساده نیست، فقط نقض قانون نیست، کار غیراصولی نیست، یک جرم است. جرمی که قانون‌گذار برای آن جزا و مجازات تعیین کرده است. مدیر محیط زیست شهر تهران تصریح کرد: حمل و نقل پسماندهای ویژه تابع شرایط خاصی باید باشد. حمل و نقل این موارد باید به شرکت‌هایی واگذار شود که صلاحیت آنها توسط سازمان محیط زیست تهران تایید شده است. یعنی شرکت‌هایی که امکانات لازم را برای حمل و نقل این پسماندها تهیه کرده‌اند. بازگیر با ذکر شرایط امحای پسماندهای ویژه اظهار کرد: امحای اینها هم باید در سایت‌های ویژه باشد، در سایت‌هایی که مجوزهای قانونی و صلاحیت‌های مورد نیاز را کسب کردند و برای دفع و امحای نهایی در لندینگ‌های خاص باید این اتفاق بیفتد و آنجا انجام شود. مدیر محیط زیست شهر تهران در ادامه گفت: ما حتی پسماندهای ویژه‌ای داریم که باید به کشور مقصد برگردانده شود. ما در کشور سایتی برای نگهداری و امحای آن نداریم بنابراین حتما باید به کشور تولید کننده‌اش بازگردد. بازگیر در پایان تاکید کرد: برای پسماندهای ویژه باید به شکل کاملا ویژه برنامه مدیریت پسماند را اجرا کرد.