طی نامه ای رسمی اعلام شد مجوزی جهت ثبت و واردات مایع لنز با نام تجاری ELEGANCE ساخت کشور KOREA صادر نشده است و نسبت به جمع آوری آن هرچه سریعتر اقدام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سازمان غذا و دارو طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران اعلام کرده است که مایع لنز ELEGANCE ساخت کشور کره مجوز نداشته و نسبت به جمع آوری آن هرچه سریعتر اقدام کنند.

در متن این نامه آمده است، احتراما با استناد به نامه شماره ۶۶۵/۷۰۵۲۸ مورخ ۹۵/۴ / ۲۶ مدیر کل محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر، مقتضی است نسبت به جمع آوری مایع لنز ELEGANCE ساخت کشور کره به علت نداشتن مجوز ثبت و واردات از اداره کل در اسرع وقت اقدام و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.

احتراما بازگشت به نامه ۱۵۰/۴۰۸۹۱ مورخ ۹۵/۴ / ۲۱ و پیرونامه ۶۶۵/۵۶۵ مورخ ۹۵/۱ / ۲۵ به اطلاع میرساند، مجوزی جهت ثبت و واردات مایع لنز با نام تجاری ELEGANCE ساخت کشور KOREA از سوی این اداره کل صادر نکرده است، لذا مقتضی است به جمع آوری محصول مذکور اقدام و نتایج به این اداره کل ارسال گردد.