عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، از تخلف شهردار منطقه ۷ مبنی بر تغییر کاربری پارکینگ به نمایشگاه ماشین خبر داد و گفت: با تذکر به سعید طلوعی شهردار منطقه ۷ در مورد این پرونده خواستار پاسخ منطقی و ارائه پروانه ساخت یا مجوز ساخت شدم که هنوز پس از گذشت ۶ ماه هیچ سندی برای من ارسال نشده است.

خبرگزاری موج / سارا حبیب الهی؛در تاریخ ۴ تیرماه ۹۵ خبرگزاری موج گزارشی مبنی بر معضلات منطقه ۷ شهر تهران و تخلف شهردار این منطقه(پرونده نمایشگاه بی ام و در نبش خیابان گوهر) را منتشر کرد.
در این گزارش مغازه داران اطراف این نمایشگاه انتقادات خود را از تغییر کاربری پارکینگ به نمایشگاه ماشین مطرح کردند. حالا پس از گذشت ۲۴ روز از انتشار این گزارش و عدم بی توجهی شهردار منطقه ۷ این موضوع توسط خبرنگار این حوزه از عضو هیات رئیسه شورای شهر پی گیری شد. ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج از تخلف شهردار منطقه ۷ خبر داد و اظهار داشت: یک اقدامی مبنی بر تغییر کاربری پارکینگ به نمایشگاه ماشین در منطقه ۷ خیابان شریعتی نبش خیابان گوهر رخ داده است که تخلف محض است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه محوطه ای که محل پارک ماشین بوده پس از مدتی مسقف شده و تغییر کاربری پیدا کرده که متعلق به یک خودرو فروش است. عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار منطقه ۷ تصریح کرد: علی رغم اینکه می دانستم این محوطه بدون مجوز مسقف شده و تغییر کاربری پیدا کرده است متاسفانه شهردار منطقه ۷ این خلاف را انجام داده است، با تذکر به سعید طلوعی شهردار منطقه ۷ در مورد این پرونده خواستار پاسخ منطقی و ارائه پروانه ساخت یا مجوز ساخت شدم که هنوز پس از گذشت ۶ ماه هیچ سندی برای من ارسال نشده است. قناعتی با ابراز بی خبری در مورد تعامل ایجاد شده شهردار منطقه ۷ و مدیر نمایشگاه ماشین در نبش خیابان گوهر گفت: در بحثطرح تفصیلی نمایشگاه ماشین، پارکینگ تعریف شده است و منتظر پاسخ شهردار منطقه ۷ هستم. برای خواندن گزارش موج از معضلات منطقه هفت تهران؛ آیا BMW شهردار منطقه را خریده است،اینجا کیلیک کنید.