مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از کاهش ۳۷٫۵ درصدی تعدادی مرگ ناشی از حوادثکار در فروردین ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر مسعود قادی پاشا گفت: در فروردین ۱۳۹۵ ، ده مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۱۶ نفر اعلام شده بود ۳۷٫۵ درصد کاهش یافته است. وی از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در فروردین ماه، همگی را مرد اعلام کرد. طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می‌شوند : حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می‌دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه  اتفاق می افتد. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می‌تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.