دستگاه حفار مکانیزه TBM تونل اتصال جنوب خط ۶ به ایستگاه شهدا رسید.

به گزارش سارا حبیب اللهی خبرنگار خبرگزاری موج، هم اکنون دستگاه حفار مکانیزه TBM تونل  اتصال جنوب خط ۶به ایستگاه شهدا رسید و بدین ترتیب ٨،۵کیلومتر تونل قطعه خط ۶مترو تهران به اتمام رسیده و آماده عملیات روسازی و ریل گذاری است. عملیات ریل گذاری با حضور مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام شد.