متهم پرونده نفتی که همچنان در بازداشت موقت به سر می برد به دلیل کولیت روده در روزهای گذشته بستری شده است.

به گزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج؛ بابک زنجانی که چند ماه از ۲ سال بازداشت موقتش می گذرد نتوانست قوه قضائیه را قانع کند که بر اساس قانون پس از ۲ سال بازداشت می تواند با قرار آزاد شود. حالا بیماری قدیمی این متهم سربازکرده و در روزهای گذشته چند بار بستری شده است. رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی به موج می گوید: موکلم ۲ بار در بیمارستان آتیه بستری شده اما درمان جواب نداده است و حال مساعدی ندارد و احتمالا باید عمل جراحی شود. بر اساس این گزارش پرونده این متهم پس از رای قطعی و صدور حکم اعدام به دیوان عالی کشور رفته اما هنوز خبری از رای نهایی پرونده نیست. گروهی می گویند زنجانی با پرداخت بدهی هایش می تواند از دادگاه تخفیف مجازات بگیرد و گروهی معتقدند چه پول را بدهد یا ندهد حکم اعدام برایش صادر می شود.