رییس مجتمع کارکنان دولت گفت: پرونده قرار متعرضان به سفارت عربستان ۲۸ تیرماه در شعبه ۱۰۶۰ رسیدگی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، قاضی سیدحمیدرضا حسینی در مورد آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان افزود: شعبه ۱۰۶۰ برای رسیدگی به این پرونده مشخص شده است. وی در پاسخ به این سوال که به پرونده چه تعداد از متهمان رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: موضوع اتهامات ۲۱ نفر در این پرونده مطرح است که قرار است به اتهامات آنها رسیدگی شود.