عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حدود ۱۰ درصد از بودجه سالانه شهر به حوزه های فرهنگی و اجتماعی که شاخه های وسیعی دارد، اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجتبی شاکری اظهار داشت: باید تعریف عملیاتی صورت گیرد تا همین بودجه در جای مناسب هزینه شود و از این رو، در میان مباحث فرهنگی و اجتماعی، مسائل آموزشی، تربیتی و سبک زندگی به ویژه برای نسل نوجوان و جوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به این که فعالیت فرهنگی و اجتماعی مناسب، نیازمند ساختار، نیروی انسانی، آیین نامه، بودجه، پیوست های مطالعاتی و پایش متناسب است، تصریح کرد: وجود پیوست اجتماعی در پروژه های شهری الزامی است و برنامه ها هنگام ارائه، یعنی پیش از اجرا و قبل از این که به بن بست بخورند، باید دارای پیوست اجتماعی باشند. عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، با بیان این که برنامه های شهری از پروژه های عمرانی همچون تونل سازی، بزرگراه سازی و بلندمرتبه سازی تا فعالیت های خدماتی و فرهنگی باید دارای پیوست اجتماعی باشند و اگر در مدل سازی جواب دادند به اجرا در آیند، تصریح کرد: پیش از این، شهرداری مقدم بر شورای شهر بود و به عبارتی، اول شهرداری بوده و بعد شورا آمده، ضمن این که در ادوار قبل، شورا در قد و قواره مشاور شهرداری بوده و از قالب اصلی خود فاصله داشته است. شاکری با اشاره به این که شهرداری تهران، سازمان نجیبی است و نجابت می کند و تکالیف دیگر سازمان ها را نیز متقبل می شود، اظهار کرد: دستگاه های مختلف از سازمان بهزیستی گرفته تا آموزش و پرورش و از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت نیرو، می خواهند بارشان را بر روی دوش شهرداری بیندازند و به عنوان نمونه، شهرداری به آموزش و پرورش حدود ۴۰ میلیارد تومان کمک کرده است. وی با تأکید بر این که زمانی که رئیس سازمان بهزیستی به شورا آمد، به نظر می رسید برای گرفتن بودجه این سازمان از شهرداری به شورا آمده، خاطرنشان کرد: من همان جا به ایشان گفتم: «شما اشتباه آمده اید باید ذکر مصیبت تان را در هیئت دولت بخوانید!»