عضو شورای شهر شیراز گفت: اگر در اردیبهشت شیراز قرار داشتیم شاید رئیس سازمان محیط زیست به شیراز سفر می کرد اما گرمی هوای شیراز مانعی برای حضور او یا معاونین در فارس شد که جای تعجب دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا محمدیان بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: طی چند روز گذشته شاهد آتش سوزی های مختلف در نقاط مختلف فارس بودیم که به دلیل نبود امکانات باعث از بین رفع مراتع وسیع شد.

وی افزود: معصومه ابتکار باید به عنوان رئیس محیط زیست کشور پاسخگوی اتفاقات روی داده در فارس باشد زیرا جای تعجب است که استان فارس با داشتن محیط زیست گسترده و پارک های حفاظت شده از امکانات اولیه مهار آتش محروم است.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر امکانات لازم در استان فارس وجود داشت حریق منطقه پاسارگاد چندین روز طول نمی کشید و آتش سوزی پارک بمو نیز به سرعت مهار می شد.

محمدیان تصریح کرد: اگر در اردیبهشت شیراز قرار داشتیم شاید رئیس سازمان محیط زیست به شیراز سفر می کرد اما گرمی هوای شیراز مانعی برای حضور او یا معاونین در فارس شد که جای تعجب دارد.