معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از تهیه نرم افزار جامع هدایت تحصیلی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هماهنگی و تدابیر لازم برای انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا کفاش اظهار داشت: پس از تصویب آئین‌نامه هدایت تحصیلی، جلسات متعدد از ستاد تا صف به منظور هماهنگی های اجرایی و تمهید مقدمات با مشارکت فعال این معاونت و معاونت های ذیربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده است و مدیران دو بخش با حضور مستمر در جمع مدیران، مشاوران و کارشناسان مشاوره متوسطه استان‌ها، نواحی و منطقه حضور یافته‌اند و به تبیین اجراییات موضوع پرداخته‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از جمله اقدامات اساسی دیگر این معاونت تدوین مدل هدایت تحصیلی با دخالت دادن تمامی دروس برای تمامی رشته‌ها و زمینه‌های تحصیلی و همچنین اختصاص ضریب خاص به هر یک از دروس با ارتباط عمودی و افقی آن‌ها برای ورود به رشته‌ها و زمینه‌های شغلی – تحصیلی است.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت با ارتباط تنگاتنگ مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، نرم افزار جامع هدایت تحصیلی را تدوین و با تلاش شبانه‌روزی همکاران آن مرکز زمینه برای اجرای هدایت تحصیلی در سامانه پرونده الکترونیکی مشاوره فراهم شد که این مهم ضمن تسهیل در هدایت تحصیلی، نقش چشمگیری در هدایت متوازن و علمی با توجه به دسترسی به همه اطلاعات دانش آموزان در حوزه رغبت، استعداد، عملکرد تحصیلی، امکانات منطقه و نیاز جامعه بصورت کشوری، ‌ استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای دارد.

کفاش افزود: در سطح مدرسه نیز ضمن توجیه همه عوامل(مدیر، ‌معلم، ‌ مشاوره، معاونین و کارکنان) دوره‌های آموزشی تبیینی برای والدین و دانش آموزان با ایجاد تفکری متفاوت(یعنی مد نظر قرار دادن استعدادهای متفاوت به جای تاکید صرف بر هوش و نمرات درسی) در انتخاب رشته تحصیلی برگزار شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: مشاوران با روشی تبیینی و اقناعی نسبت به هدایت دانش آموزان اهتمام ورزند و ایمان دارم که مشاوران در این امر توانا و مثل همیشه آگاهانه و صبورانه عمل خواهند کرد.