رییس گشت های مشترک استان تهران از رسیدگی به بیش از ده پرونده تخلف در بازار مروی و ناصرخسرو خبر داد.

بهمن حسن بیگی در گفتگو با فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج،  در مورد اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالای سلامت محور گفت: از یکشنبه هفته گذشته در اجرای این طرح، بیش از ۱۰ پرونده تخلف در بازار مروی برای قاچاق مواد غذایی، آرایشی  و بهداشتی تشکیل شد و متخلفان جریمه و احکام صادره در محل اجرا شد. وی افزود: این طرح تا زمانی که کل کالاهای غیرقانونی در این منطقه از بین نرود، ادامه دارد. از هفته قبل سه اکیپ مخصوص گشت مشترک استان تهران در این منطقه مستقر شده است و هر روز بازار مروی، ناصرخسرو و منطقه اطراف برنامه گشت داریم. حسن بیگی اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده از سوی دستگاه های ذیربط هر روز چند قاضی شعبه تعزیرات در این محل حاضر شده و به پرونده ها رسیدگی می شود و احکام متخلفان صادر می گردد. رییس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد برخورد با فروش کالای قاچاق در بازار مروی گفت: عرضه کالای قاچاق در این بازار رصد می شود  که محدود به بازار مروی نیست و تمامی مغازه های اطراف ناصرخسرو روزانه کنترل می شوند و در صورت داشتن کالای قاچاق علاوه بر ضبط و جریمه کالاهای موردنظر معدوم می شوند. وی در مورد میزان کالاهای معدومی در این مدت افزود: ارزش کالاهای ضبط شده به نفع دولت و معدومی به مبلغ حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است که در صورت نخلف این روند ادامه خواهد داشت.