شعب تعزیرات حکومتی در استان‌های مختلف، در چند روز گذشته چندین پرونده را مورد بررسی قرار دادند که جریمه ۱۵ میلیارد و پانصد میلیون تومانی عوامل تخلفات صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و سوخت در اردبیل مهمترین آنها بود.

به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج ، شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در استان‌های کشور پرونده‌های متعددی را رسیدگی کردند و احکام  قطعی آنها صادر شد. بر این اساس در استان بوشهر در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان به پرونده محموله قاچاق کیف و کفش رسیدگی شد. پس از رسیدگی به این پرونده تخلف محرز و مدیر عامل شرکت متخلف برابر قانون علاوه بر ضبط محموله قاچاق مکشوفه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یازده یک میلیارد و۱۵۵ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد. تعزیر عامل قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستانبر اساس این گزارش شعبه تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان پرونده قاچاق سوخت را رسیدگی کرد. این محموله قاچاق سوخت ۱۰۴۰۰ لیتر بود که پس از انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز و قاچاقچی برابر قانون به ضبط خودروی مکشوفه و به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ششصد و دو میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.جریمه دو میلیاردی عوامل تخلفات در خوزستانمسئولان تعزیرات حکومتی خوزستان هم از رسیدگی به ۳۸۰۴ پرونده قاچاق کالاهای خارجی و تخلفات صنفی در شعب این استان خبر دادند. این پرونده‌ها شامل قاچاق انواع کالاهای خارجی، سوخت و همچنین تخلفات صنفی بوده است. پس از رسیدگی به این پرونده ها و انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تخلف محرز و عامل قاچاق برابر قانون علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به جمعا به مبلغ دو میلیارد و ۲۹ میلیون تومان در حق صندوق دولت جریمه شدند.جریمه قاچاقچی گوشی های تلفن همراهشعبه ویژه قاچاق کالا و ارز استان اصفهان جزییات پرونده قاچاق گوشی های تلفن همراه را مورد رسیدگی قرار داد. حجم این محموله قاچاق ۷۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه بود که پس از انجام بررسی، با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز و قاچاقچی برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۴۲ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.عوامل قاچاق سیگارو توتون جریمه شدندبر اساس این گزارش تعزیرات حکومتی استان زنجان به دو پرونده قاچاق کالا در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز این استان رسیدگی کرد. این پرونده ها شامل ۳۰۰۰ متر پارچه، ۱۸۰۰ پوشاک، یک میلیون نخ سیگار و ۶۱ کیلوگرم توتون خارجی بودند که پس از رسیدگی و عدم ارائه مستندات قانونی توسط عوامل تخلف، تخلفات محرز و برابر قانون عوامل تخلف به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ ۳۷۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.جریمه ۱۵ میلیارد تومانی عوامل تخلف در اردبیل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از رسیدگی به ۲۸۴۶ پرونده قاچاق کالاهای خارجی و تخلفات صنفی در شعب این استان خبر داد. این پرونده ها شامل قاچاق انواع کالاهای خارجی و سوخت بودند که پس از رسیدگی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، تخلف محرز و عامل قاچاق برابر قانون علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی جمعا به مبلغ پانزده میلیارد و ۵۰۰ میلیون توامن در حق صندوق دولت محکوم شدند.