رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ما می خواهیم هیچ فساد، تخلف و جرمی در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد و این وظیفه و ماموریت اصلی ما است.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین گردهمایی روحانیون و ائمه جماعات بخش‌های مختلف قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران گفت: هدف از تشکیل این مجلس که به همت معاون فرهنگی دادگستری تشکیل یافت، در ابتدا تجلیل، تکریم و تقدیر از اعزه روحانی شاغل در دستگاه قضایی است؛ چه آنان که علاوه بر تصدی امر قضا، عهده دار منصب امام جماعت در محل خدمت خود نیز هستند و چه بزرگوارانی که به‌عنوان روحانی در دستگاه قضایی به این مهم اهتمام دارند. وی ادامه داد: برگزاری این گردهمایی بهانه‌ای است تا از تلاش ها و زحمات این قشر خدمتگزار که صاحب منصب امر قضا نیز هستند، تقدیر و تشکر به عمل آید و بعد از آن بیان برخی از توقعات، انتظارات و استمداد از روحانیت معزز در جهت بهبود وضعیت قضائی استان تهران است. اسماعیلی به بیان توقع و انتظار خود از روحانیون شاغل در دستگاه قضایی پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات امسال خود به طور صریح مانند سال گذشته بلکه با حساسیت و تبیین بیشتر از مسئولین قوه قضائیه اهتمام جدی به موضوع مبارزه با فسادهای درونی قوه را با عنوان یک مطالبه جدی مطرح و فرمودند اگر بخواهیم برای دستگاه قضایی تنها یک اولویت تعیین کنیم و آن مبارزه با فساد درونی این دستگاه است. رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: البته نه به این معنا که اعلام کنیم فساد زیاد است، بلکه به طور کلی و اصلا نباید فساد وجود داشته باشد .اینکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی به معنای فساد زیاد در این قوه نیست ؛ بلکه نباید فساد اصلا وجود داشته باشد و ایشان فرمودند مایه تاسف است وجود معدود افرادی که در این حوزه مرتکب خطا می شوند و به دستگاه قضایی و همکاران ظلم و خیانت می کنند که باید این مورد به عنوان اولویت و مطالبه مهم ایشان مورد نظر قرار بگیرد. وی تلاش در جهت جلب رضایت مردم را از دیگر مطالبات رهبر معظم انقلاب برشمرد وگفت: معظم له راه جلب رضایت مردم را مبارزه با فساد دستگاه قضایی و پاکسازی درون آن مطرح نمودند و باید توجه داشت که به طور طبیعی ۵۰% از طرفین دعوی از دستگاه قضایی به دلیل اینکه حکم به ضرر آنها صادر شده ، ناراضی هستند و به نظر می رسد ما اگر حکم به عدل و عدالت صادر کنیم و خودمان از شائبه ها، مسائل، اتهامات، تهمت فساد به دور باشیم و مردم قضاوت و عدل ما را قبول داشته باشن ، حکم قضات هر دو طرف را راضی خواهد نمود. وی افزود: اگر نگوییم بی نظمی و عدم حضور به موقع به لحاظ حقوق مردم و بیت المال از گناهان کبیره است و اما باید اعتقاد داشته باشیم که حداقل جزء گناهان صغیره است و اصرار به این صغیره شرط قضاوت را از ما سلب می نماید؛ چرا که علما این گونه فرموده اند که عدالت با ارتکاب گناهان کبیره یا به اصرار گناهان صغیره ذایل می شود و این ماه مبارک رمضان یکی از درس های آن وقت شناسی است که روزه از طلوع فجر تا مغرب تعیین و شب قدر در این ایام مشخص شده و دین ما دین وقت شناسی است و درس رمضان که موجب تقوا است، خودآموز نظم و انضباط است.