مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم با بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: با تاکید وزیر علوم، یکی از برنامه‌های مهم امسال این وزارت استقرار دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی معینی در نشست شورای مدیران این وزارت گفت: سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و چندین سند اجرایی صادر شده از سوی دولت، به عنوان اسناد بالادستی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مبنای اصلی حرکت در وزارت علوم در مسیر استقرار دولت الکترونیک است.

وی اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک به اشتراک گذاری منابع است که این منابع شامل همه منابعی است که امکان بازنمایی آنها در فضای سایبر وجود دارد.

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم گفت: با استقرار دولت الکترونیک، داده‌هایی که در قسمت‌های مختلف سازمان تولید می‌شود به اشتراک گذاشته می‌شود و از تکرار داده و نادرست بودن آن و سبب یکپارچگی در سازمان و حذف کارهای موازی می‌شود.

معینی تاکید کرد: هدف مهم دیگر استقرار دولت الکترونیک، استقرار هوش سازمانی است که با استقرار آن مدیران آموزش عالی می‌توانند کنترل هوشمندانه‌ای بر سازمان تحت نظارت خود داشته باشند.

وی در تشریح فرایند استقرار دولت الکترونیک در سازمان‌ها گفت: استقرار دولت الکترونیک کاری فرابخشی است و استقرار آن در سایه تعامل واحدهای مختلف سازمان صورت می‌گیرد زیرا استقرار دولت الکترونیک یک کار همگانی است و بخشی نیست و انجام موفق آن نیاز به همکاری تعریف شده همه قسمت‌ها دارد. ساختار آکادمیک وزارت علوم ایجاب می‌کند که ساماندهی استقرار دولت الکترونیک در آن با دقت بیشتری که مشارکت منطقی و تعریف شده همه ذی نفعان را در بر داشته باشد صورت گیرد.

مدیرکل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم تاکید کرد: برای استقرار دولت الکترونیک ابتدا باید خدمات وزارت احصا شود که این کار در مرحله اول برای خدمات دانشجویی و اعضای هیئت علمی انجام شده است، سپس براساس خدمات ارائه شده در وزارت علوم و حوزه‌های جانبی آن سامانه‌های مورد نیاز رصد شده است و در این راستا برنامه‌ای در ۲۰۰ صفحه آماده شده است.

وی افزود: در حوزه اداری - مالی وزارت علوم سامانه‌های سیستم پرسنل، اتوماسیون گردش مکاتبات، سامانه تردد، سامانه تغذیه، سامانه نقلیه، نظام پیشنهادات و سامانه آموزش پرسنل تهیه شده‌اند و سامانه نگهداری و تعمیرات، طرح و برنامه نیز در دست تهیه‌اند.

معینی گفت: در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، ایجاد اتوماسیون فرایندهای معاونت آموزش شامل دفتر گسترش و دفتر برنامه ریزی در حال انجام است که از محصولات جانبی آن می توان به ایجاد پایگاه داده‌های دروس، رشته‌ها و ‌رشته محل‌ها اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه سامانه‌های عمومی می‌توان از وب سایت، ویدئوکنفرانس، آرشیو اسناد و مدارک، تجهیز مرکز داده و استقرار امضای الکترونیک نام برد.