۲۱ تیرماه جاری، آخرین مهلت شرکت در آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، متقاضیان شرکت در آزمون های جامع «راهنمایان گردشگری» و «مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)» که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال جاری به صورت سراسری در تمامی استان های کشور برگزار خواهد شد؛ تا ۲۱ تیرماه فرصت دارند به سامانه www.edutourism.ichto.ir وارد شوند و اقدام به ثبت نام کنند. شرکت کنندگان می توانند دوره های راهنمایان، ایرانگردی جهانگردی، طبیعت گردی، ژئوتوریسم و نیز مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی را برای شرکت دراین رقابت انتخاب کنند.