در دو ماهه اول امسال بیست و هفت مورد فوت ناشی از سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در ماه های فروردین و اردیبهشت در استان تهران ۲۷ نفر در اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد کشته شدگان در اثراصابت سلاح سرد ۲۱ نفر اعلام شده بود۶/۲۸ درصد افزایش یافته است. از کل کشته شدگان در اثر اصابت سلاح سرد در دو ماه اول سالجاری ۲۴نفر مرد و ۳نفر زن بوده اند. وی تعداد فوت ناشی از سلاح سرد در اردیبهشت را نیز ۱۹نفر اعلام کرد که در مقایسه با سال قبل در اردیبهشت ۷/۷۲ افزایش داشته است.