وزیر دادگستری گفت: بروید ببینید این فیش هایی که منتشر شد برای کدام دستگاه ها است؟ هرچند برخی فیش ها دروغ بود اما اگر ببینید خارج از دولت است.

به گزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مورد فیش های نجومی گفت: بروید ببینید این فیش هایی که منتشر شد برای کدام دستگاه ها است؟ هرچند برخی فیش ها دروغ بود اما اگر ببینید خارج از دولت است. وی افزود: ما قبول داریم در دورن دولت این اتفاق افتاده و داریم درست می کنیم اما در خارج دولت این وضعیت ناگوارتر وجود دارد. وزیردادگستری اظهار داشت: ما باید نظمی به این امور بدهیم. برای همین این بخشنامه دولت تنظیم شده است. بخشی از جامعه برخی مشاغل را قبول دارند که باید دریافت بالایی داشته باشد اما همه مشاغل را نمی شود اینطور گفت. مثلا یک متخصص و کارشناس نفتی که روی سکوی نفتی ایستاده و کار می کند قطعا نباید مثل من حقوق بگیرد. وقتی بنده عضو هیت مدیره و مجمع هستم چرا باید حقوق بگیرم؟ اما اگر بعنوان متخصص بودن عضو باشم دستمزد خواهم داشت. وی افزود: بحث حقوق‌ها حرف امروز نیست؛ متاسفانه در طول سالیان شکل گرفته و دو - سه درصدش هم به این دولت نمی‌رسد. ما مفاسد بزرگ داشتیم و ذهن همه درگیر مبارزه با آن بوده است. وزیر دادگستری تصریح کرد: ما متاسفیم و تلقی ما نبود که چنین حقوق‌ها و پرداخت‌هایی وجود دارد؛ البته برخی حقوق‌های ۳۰ میلیونی برای برخی دستگاه‌ها روال عادی شده بود و ما عذرخواهی می‌کنیم و حتما در این مقوله غفلت داشته‌ایم. پورمحمدی تاکید کرد: دستگاه‌های کنترل نظارتی باید هشدار می‌دادند که ندادند و ما تا موضوع را متوجه شدیم حساس شدیم زیرا این موضوع آبروی نظام است و اگر این اتفاقات در نظام بماند بی‌آبرویی است. ما باید قاطعانه با این موضوع برخورد کنیم و آن را اصلاح کنیم تا تکرار نشود. وی افزود: بسیاری از موسسات بانکی قارچ گونه در حال رشد هستند و همان جا اشاره کردم که پرونده فساد سه هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهدبود. در آن زمان به سرعت برچسب سیاه نمایی به حرفها زده می شد.سازمان بازرسی نیز طبق قانون فقط می تواند گزارش ارسال و اعلام کند. پورمحمدی افزود: امروز بیست و سه هزار شعبه بانک داریم و دیگر این شرایط با گذاشتن یک مامور قابل رصد نیست. امروز اقتصاد بزرگی مثل ما را می خواستیم با سیستم سنتی اداره کنیم دغدغه بزرگی به عنوان شفاف سازی وجود داشت که خیلی به آن رسیدگی نشد. وزیر دادگستری افزود: در بانک ها سیصد و پنجاه میلیون شماره حساب بانکی داریم که یک عدد چند ده میلیونی از شماره حساب ها غلط است و گاها یا اسم فرد یا مشخصات دارنده حساب غلط است و فرد با آن دست به تخلف می زند. البته در بحث گیرندگان یارانه اقدامات خوبی انجام شد و بیش از ۵۰ هزار شماره حساب بانکی نادرست حذف شد. وی افزود: هفتاد هزار میلیارد مالیات در کشور می گیریم با این حال طبق نظر کارشناسان معادل همین رقم فرار مالیاتی داریم.