معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از تدوین پروتکل بازبینی مراکز ترک اعتیاد زیر ۱۸ سال خبر داد و گفت: پس از بررسی های صورت گرفته قرار شد تا این طرح علاوه بر سیستان و بلوچستان، استان ها یا شهر هایی همچون البرز و تهران به مرحله در آید.

محسن روشن پژوه در گفتگو با فرزانه رحیمی خبرنگار خبرگزاری موج درباره مراکز ترک اعتیاد زیر ۱۸ سال گفت: درمان اعتیاد  کودکان و نوجوانان در زاهدان سال۹۳ اجرا شد، به طوری که می توان گفت فرایندهای که پیش بینی شده بود، به درستی  اجرا شد، به طوری که همکاری و مشارکت بین دستگاه ها همچون وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی استان  و شورای هماهنگی بسیار عالی بود. وی در ادامه با بیان اینکه این طرح ار نظر کمی و کیفی خوب ارزیابی شده است، گفت: پس از بررسی های صورت گرفته قرار شد تا این طرح علاوه بر سیستان و بلوچستان، استان ها یا شهر هایی همچون البرز و تهران به مرحله اجرا در آید. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی بااشاره به اینکه  از تدوین راهنما و پروتکل درمان اعتیاد برای گروه سنی زیر ۱۸ سال خبر داد و گفت: پروتکل آن در حال نهایی شدن است، در واقع کارها و شیوه ها نهایی شده است و بعد از این نیاز سنجی، گروه های هدف شناسایی و در استان های مستعد اجرا کنیم.