مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: برای راه اندازی ۵ طرح هتلینگ در سطح استان تهران تا پایان سال به ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

رجبعلی خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از افزایش هتلینگ  در ۵ طرح و افزایش ۷۰۰ تخت خبر داد و اظهار داشت:  ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به عنوان تسهیلات بانکی برای ۵ پروژه نیاز است تا بتوانیم  در سال ۹۵ جهش خوبی در افزایش ظرفیت هتل های تهران داشته داشتیم. وی با بیان اینکه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرح توسعه و تولید صنایع دستی، فرش و گردشگری مصوب شد، افزود: در این طرح سه پروژه طرح توسعه تولیدات صنایع دستی، طرح افزایش ظرفیتهای هتلینگ در کشور و طرح بسته های حمایتی در حوزه گردشگری مورد تصویب قرار گرفت. خسروآبادی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی سه اولویت در نظر گرفته شده است، ادامه داد: توسعه کارگاههای شهری اولویت اول است که برای انجام آن سه کارگاه بزرگ در سطح استان تهران در نظر گرفته شده است که منظور از کارگاههای بزرگ شهری کارگاههای است که از نظر کارگری کثرت جمعیت دارد، به حوزه استاندارد نزدیک است، قابلیت ارائه محصولاتش استاندارد شده و امکان توسعه برای آن وجود دارد، و در سال ۹۵ سه کارگاه را باید فعالسازی کنیم.