دبیر هیئت منصفه مطبوعات گفت: دادگاه مطبوعات با توجه به حجم پرونده های این دادگاه فردا(۲۰ تیر) برگزار نمی‌شود.

علی اکبر کسائیان در گفتگو با فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج ،  در مورد دادگاه مطبوعات این هفته گفت: جلسات هفتگی دادگاه مطبوعات بر اساس پرونده‌های ارسالی شعبه برگزار می‌‍شود و  این هفته دادگاه مطبوعات تشکیل نخواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه شعبه‌های رسیدگی کننده به دادگاه مطبوعات، پرونده‌های دیگری در دستور کار دارد بنابراین فردا یکشنبه به پرونده‌های مطبوعات و سایر نشریات رسیدگی نمی‌کند. کسائیان اظهار داشت:  البته طبق پرونده هایی که در دست بررسی است، هفته آینده دادگاه مطبوعات برگزار می‌شود و به پرونده‌های مطبوعاتی رسیدگی خواهد شد. گفتنی است هفته گذشته دادگاه مطبوعات به سه پرونده رسیدگی کرد و روزنامه جهان صنعت و نشریه سرزمین پویا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند. همچنین پرونده ماهنامه «۲۰ ساله‌ها» به علت نقص پرونده به آینده موکول شد.