رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: در حال حاضر ۲۱۳ هزار نفر زندانی داریم، که از این تعداد ۶ درصدشان حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد می شود.

به گزارش خبرنگار موج، اصغر جهانگیر در حاشیه مراسم بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور در جمع خبرنگاران ضمن تعریف جرایم غیر عمد، گفت: ما دو دسته جرم داریم. یک دسته جرایمی هستند که به طور عمد و با قصد مجرمانه رخ می دهند و  دسته دیگر جرایم غیر عمد هستند که از باب حادثه مانند تصادفات یا  حوادث کارگاهی به وقوع می پیوندند که منجر به ضرب و جرح و فوت افراد در صحنه می شود. اگر چه قانونگذار به عنوان جرم از آنها یاد کرده ولی به دلیل اینکه قصد قبلی برای ارتکاب آنها وجود ندارد لذا به عنوان جرایم غیر عمد شناخته می شوند. وی یادآور شد: زندانیان جرایم غیر عمد دو دسته هستند که یکی شامل جرایمی است که مشمول دیه می شود و دسته دیگر شامل بدهکاران مهریه، نفقه و چک های بلامحل می شود. جهانگیر  افزود: نیم درصد از زندانیان جرایم غیر عمد شامل زنان و ۹۹/۵ درصد شامل آقایان می شود. رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور یادآور شد: بیشترین جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران مالی است که حدود هفت هزار نفرند، بدهکاران دیه بیش از دو هزار نفر  و بدهکاران مهریه هم در همین حدود یعنی دو هزار نفر هستند. وی در ادامه با بیان اینکه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده هایشان لحظه ای غیر قابل توصیف است گفت: زندانیان جرایم غیر عمد از بد حادثه گرفتار شده اند و ما معتقدیم که زندانیان جرایم غیر عمد که سابقه شرارت ندارند و به زندان افتاده اند را با اصلاح و تربیت از زندان به جامعه برگردانیم زیرا آنها هم بخشی از جامعه اند. ناگفته نماند که فرهنگ اسلامی بحث ایثار و گذشت را به ما یاد داده است و در سایه همین ایثار است که ما می توانیم فرهنگ اسلامی را به عنوان الگو و فرهنگ قومی و پیشرفته به دنیا ثابت کنیم. وی درباره میزان کمک سازمان زندان ها برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جشن گلریزان گفت: کمک های ما عمدتا معنوی و نقش ما نیز سازنده و معنوی است. اما  امسال ۱۰ درصد بیشتر از میزان کمکی که سال گذشته برای آزادی زندانیان را داشته ایم، خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۲۱۳ هزار نفر زندانی داریم، گفت:از این تعداد ۶ درصدشان حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد می شود.