طی حکمی از سوی معاون اول قوه قضاییه اعضای هیات تجدیدنظر به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، با عنایت به ماده ۳۷ قانون شورای حل اختلاف و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف و طی احکام جداگانه ای از سوی معاون اول قوه قضاییه عبدالحسین قره داغی معاون اداری مالی و قضایی مرکز امور شورای حل اختلاف، رحیم علی درویش رئیس حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف، غلامرضا مهدوی مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزشیابی مرکز امور شورای حل اختلاف به سمت اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضای و کارکنان شورای حل اختلاف منصوب شدند.