رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: مطابق قانون فروش محصولات دخانی صرفا از طریق واحدهای صنفی تحت پوشش ۳ اتحادیه سوپرمارکت، خوار بار و سقط فروش امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی‌اصغر رمزی گفت: دستورالعمل صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی و سیگار از چند ماه قبل به اتحادیه های یاد شده ابلاغ گردیده است و واحدهای صنفی مشمول و واجد شرایط طی چند ماه اخیر در سراسر کشور اقدام به دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی نموده‌اند و سامانه الکترونیکی بر خط اصناف به نشانیiranianasnaf. irبه عنوان درگاه ورود، پذیرش و ثبت نام برای دریافت پروانه خرده‌فروشی فعال است.

وی با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین شده برای برخورد دستگاه های نظارتی و بازرسی با فروشندگانی که پروانه توزیع محصولات دخانی و سیگار را ندارد، تاکید کرد: علیرغم اطلاع رسانی های صورت گرفته از طریق اتحادیه‌های ذیربط و دستگاه های مربوطه حداکثر تا پایان خردادماه جاری متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام نمایند، زیرا از اول تیرماه سالجاری با عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی غیرمجاز به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تصریح کرد: از جمله شرایط صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی فاصله حداقل ۱۰۰ متری واحد صنفی از مراکز آموزشی، ورزشی و فرهنگی است و در صورت دریافت پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی توسط واحد صنفی، اگر اقدام به فروش سیگار به افراد زیر ۱۸سال و یا فروش سیگار به صورت نخی و یا فروش سیگار قاچاق بدون تصویر و پیام بهداشتی شود، با اولین گزارش رسمی دستگاه های نظارتی و بازرسی، پروانه یاد شده باطل می‌‌گردد و دیگر برای آن واحد صنفی پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی صادر نخواهد شد.