معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران که در هفته اخیر با افزایش آلاینده در شرایط ناسالم قرار داشت با کاهش ریزگردها به شرایط سالم بازگشت. بر اساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران متوسط شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون ۸۷ است که بیانگر شرایط سالم می باشد.

محمد رستگاری در مورد کیفیت هوای امروز پایتخت به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: هوای تهران که در هفته اخیر با افزایش آلاینده در شرایط ناسالم قرار داشت با کاهش ریزگردها به شرایط سالم بازگشت.  بر اساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران متوسط شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون  ۸۷ است که بیانگر شرایط سالم می باشد. شایان ذکر است در پی مدت یاد شده ایستگاه ستاد بحران در منطقه ۷ با شاخص ۱۱۹ و ایستگاه دانشگاه علم و صنعت در منطقه ۴ با شاخص ۱۱۴ بیانگر بالاترین میزان آلودگی در سطح شهر تهران می باشند. رستگاری گفت: طبق اطلاعات بدست آمده عصر امروز و ساعات ابتدای شب در ساعاتی گرده غبار خواهیم داشت که علت آن وزش باد شدید مشخص شده است.