آیا عکس گرفتن از نیازمندان در حال غذا خوردن و انتشار آن در شبکه های اجتماعی با اصول حفظ کرامت انسانی مغایرت ندارد؟!شاید این کودکان و این افراد برخلاف برخی از مسوولان که درگیر کارهای نمادین و گرفتن عکس های تزئینی هستند راضی به تصویر کشیدن عکس هایشان آن هم در فضای رسانه ای نباشند.

خبرگزاری موج / گروه جامعه / یادداشت؛ فرزانه رحیمی:رمضان، ماه ضیافت خداوند، با همه زیبایی هایش در کنار نخوردن غذا و توصیه های دیگر، توجه به نداشته های همنوعانی است که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند. در این ماه بسیاری از مردم و سازمان های خیریه به کمک هموطنان نیازمند می شتابند و در این میان سازمان داوطلبان هلال احمر هم خود را مسئول دانسته و با کمک خیرین و نیکوکاران در جهت کمک به محرومین و نیازمندان برنامه ملی همای رحمت را با رویکرد گستراندن سفره های مهربانی و توزیع بسته های غذایی بین اقشار محروم در این ماه اجرا می کنند.

امسال چهارمین دوره از این طرح است؛ اما این حرکت زمانی قابل تامل می شود که حرف از ترویج ارزش های انساندوستانه با تاسی از تعالیم الهی در شیوه خدمت رسانی و کمک به ایتام و حفظ کرامت انسانی نیازمندان به گوش می رسد، اما متاسفانه بیشتر شبیه شوی تبلیغاتی سازمان داوطلبان است.

اگر اندکی در افطاری خیران بزرگی که ترجیح می دهند نام و عکسشان روی بیلبوردهای تبلیغاتی نباشد، تامل کنیم می بینیم که افراد خیر به دنیال کارهای نمایشی نیستند، آیا عکس گرفتن از نیازمندان در حال غذا خوردن و انتشار آن در شبکه های اجتماعی با اصول حفظ کرامت انسانی مغایرت ندارد؟!

تلاش و زحمت های داوطلبان را نمی توان نادیده گرفت که شبانه روز و علی وار برای نیازمندان سبد غذایی توزیع می کنند، اما تا جایی که به خاطر دارم حضرت علی(ع) هیچگاه عمل خود را به رخ نمی کشید مثل رویکردی که سازمان داوطلبان با استفاده از نورخودرو و دوربین عکاسی که چشم فلک را هم کور می کند به آن اقدام می کنند. هر چند این افراد بی بضاعت، بی سرپرست و … هستند، اما نباید با به نمایش گذاشتن عملکردخودشان، شان این افراد را زیر سوال برد.

کودکانی که برای گرفتن غذا این چنین دست دراز کردن، با دیدن این بنر چه حسی به آنها منتقل می شود و از همه مهمتر گرفتن عکس از آنها و انتشار در رسانه ها و فضای مجازی به رخ کشیدن عملکرد با ترویج ارزش های انسان دوستانه برابری می کند؟ با کدامین اجازه و با کدام هدف تصاویر کودکان بی بضاعت را به تصویر می کشید که سرمایه های آتی این جامعه هستند و آنانی که ادعای حمایت و دستگیری از این دست افراد را دارند؟ تا چه اندازه ای توانستند نسبت به درک صحیح از تصورات و نگاه این کودکان شناخت حاصل کنند.

کودکانی که غرق در معصومیتشان هستند و گرسنگی وفقر غرور شان را از آنان گرفته است آیا به این فکر کرده اید که به تصویر کشیدن این کودکان در هنگام دراز کردن دست برای گرفتن غذا چه فشار روحی بر آنان وارد می کند؟ شاید این کودکان و این افراد برخلاف برخی از مسوولان که درگیر کارهای نمادین و گرفتن عکس های تزئینی هستند راضی به تصویر کشیدن عکس هایشان آن هم در فضای رسانه ای نباشند.

اصول هفتگانه نهضت بین الملی صلیب سرخ و هلال احمر کجاست؟ زمانی که تاکید می کند با کمک بی طرفانه شکل گرفته و تضمین کرامت از اهداف این نهضت بوده و از همه مهمتر هیچ گونه جهت گیری سیاسی ندارد و تنها برنامه آنها التیام بخشیدن رنج این افراد است. به عکس های منتشر از سوی سازمان داوطلبان نگاه می کنیم، حفظ کرامت انسانی در آن دیده نمی شود.

قرآن براى حفظ کرامت انسان در جامعه، هر نوع رفتارى را که موجب از بین رفتن کرامت افراد مى شود، نفى مى کند. تردیدى نیست که در جامعه، افراد نیازمند پیدا مى شود و افراد خیر، نیاز این افراد را برآورده می کنند، اما چگونگى برآوردن نیاز آنان بسیار حائز اهمیت است، مى تواند همراه با تحقیر و هم با حفظ کرامت باشد که اگر هدف سازمان داوطلبان حفظ کرامت این افراد بوده که باید به آنها احسنت گفت اما اگر با کمک رسانى به دیگران به عنوان ابزار خودنمایی دارند باید از آنان سوال کرد با کدامین اجازه در برابر اندک چیزی که به تهی دستان می دهند، دست به چنین اقدامی زدند.

خداوند متعال قرآن در آیه ۲۶۴ سوره بقره به طور صریح می فرماید: صدقه هاى خود را با منت و آزار توام نسازید و براى خودنمایى انفاق نکنید؛ زیرا چنین صدقاتى هیچ بهره اخروى و معنوى ندارد و در واقع تلف شدن مال است؛ چون در برابر احسان و انفاق، ضربه هولناکى بر او زده شده و شخصیت و کرامت وى نابود گشته است.

کرامت انسان بسیار والاتر از آن است که برابر برآورده شدن نیازى از بین برود و اگر بناست شخصیت و کرامت نیازمند در برابر لقمه نانى از بین برود، بهتر آن است که از این بخشش صرف نظر شود و عطاى آن به لقایش بخشیده شود.

ظاهرا رویکردهای نمادین برخی سازمان ها و نهادها هیچگاه پایانی ندارد و سازمان داوطلبان در قالب همین رویکرد به راه اندازی کانال کافه داوطلب با دستور کار به تصویر کشیدن فعالیت های همای رحمت در رمضان، به نمایش کمک های خود اقدام می کنند و این در شرایطی است که بسیاری از بزرگان دینی ما توصیه کردند برای کمک به دیگران نیازی به نمایش نیست و اقدامات بشردوستانه بدرستی در پرونده ای باید ثبت شود، خواهد آمد.