معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه افرادی که با پیمانکاران شهرداری قرارداد دارند جزء نیروی شهرداری محسوب نمیشوند، گفت: با توجه به اینکه وظیفه ما نظارت است، با پیمانکارانی که در قراردادهای نیروی انسانی خود قانون را رعایت نمیکنند، برخورد خواهیم کرد، اما عملکرد پیمانکاران متوجه سیستم شهرداری نیست.

ناصر امانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با اشاره به انتقاد اقبال شاکری درمورد عملکرد شرکت پیمانکاری که وظیفه نگهداری از پارک بانوان منطقه ۱۵ را برعهده دارد، اظهار داشت: این شرکت نیروی انسانی خود را در قالب نگهداری از پارک طبق قراردادهای خود جذب می کند. این افراد که توسط پیمانکاران مشغول به کار می شوند، جزء نیروی شهرداری نیستند. وی ادامه داد: افرادی که با پیمانکاران شهرداری قرارداد دارند جز نیروی شهرداری محسوب نمیشوند زیرا ما با پیمانکارانی که وظیفه نگهداشت از پارک ها را دارند قرارداد جذب نیروی انسانی امضاء نکره ایم. معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا با بیان اینکه ما با شرکت های نگهداشت از پارک ها نمیگوییم که چند نیرو را جذب کنند، تصریح کرد:  شهرداری تنها از این شرکت ها انتظار  نگهداری درست از پارک ها را دارد. شهرداری اعتبارات را به دست پیمانکاران می سپارد، و در نحوه جذب نیرو توسط پیمانکاران دخالتی نمیکند،  البته امکان ایجاد مشکل در این قراردادها وجود دارد که بنده  این موراد را  رد نمی کنم . امانی با تاکید بر اینکه ما از عملکرد بد پیمانکاران دفاع نمی کنیم، ادامه داد:  با توجه به اینکه وظیفه ما نظارت است، با پیمانکارانی که در  قراردادهای نیروی انسانی خود قانون را رعایت نمی کنند، برخورد خواهیم کرد، اما عملکرد پیمانکاران متوجه سیستم شهرداری نیست. وی با انتقاد از اینکه رسانه ها و برخی از مسئولان  در  حادثه بوستان کوهسار  شهردار تهران را مقصر دانستند، گفت: مقصر اصلی پیمانکار بوستان کوهسار بود و در حال حاضر مرجع قضایی اعلام مجرمیت برای پیمانکار را صادر کرده‌ است.