تیم پزشکی پروفسور مهدیان، فوق تخصص ستون فقرات، تعداد ۱۵۵ نفر از خانواده های معظم شهدا و جانبازان را تحت معاینه، عمل جراحی و مشاوره درمانی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس استراتژی هدف گذاری شده درمان جامعه شاهد و ایثارگر و پیرو سیاست های بنیاد شهید و امورایثارگران در درمان جامعه هدف، دعوت از اساتید بنام بین المللی در برنامه های جاری معاونت بهداشت و درمان پیگیری و اجرا می شود. در همین راستا معاینه وعمل جراحی خانواده های معظم شهدا و جانبازان توسط تیم پزشکی پروفسور مهدیان، فوق تخصص ستون فقرات، ازهشتم تا چهاردهم خرداد سال جاری انجام شد که در این دوره زمانی ۱۵۵ نفر به صورت سرپایی معاینه شدند. از تعداد ایثارگران و خانواده های معظم شهدایی که توسط پروفسور مهدیان ویزیت شدند، ۱۰ نفر مورد عمل جراحی و ۴۵ نفر از جانبازان بلوک عصبی نیز مورد معاینه و همچنین تحت مشاوره درمانی قرار گرفتند.براساس آماربنیاد شهید، شمارجانبازان کشور ۵۴۶ هزار و ۱۰۸ نفر است که از این تعداد ۳۲۰ هزار و ۵۲۸ نفر جانباز زیر ۲۵ درصد(شامل ۵۹ درصد از جانبازان) به شمارمی آیند و ۲۲۵ هزار و ۵۸۰ نفر(شامل ۴۱ درصد جانبازان) بیش از ۲۵ درصد جانبازی دارند.