معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی، هوای پایتخت امروز در وضعیت ناسالم قرار دارد.

محمد رستگاری در گفتگو با فرزانه رحیمی خبرنگار خبرگزاری موج  درباره شاخص کیفیت هوای پایتخت گفت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا  در شرایط ناسالم است. وی ادامه داد: میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون به عدد۱۰۹، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون۸۹ و منواکسید کربن به ۳۳رسیده است.     جدول شاخص کیفیت هوا(AQI) به تفکیک هر ایستگاه در ساعت ۸رستگاری در ادامه به مناطق ناسالم پایتخت اشاره کرد و گفت: دانشگاه علم و صنعت ۱۳۷، شهرداری منطقه ۱۵ با ۱۴۸، شهرک چشمه ۱۲۶، شریف ۱۳۴، شهرداری منطقه ۲ با ۱۱۰، صدر ۱۳۳، گلبرگ ۱۲۲، مسعودمنطقه ۱۵ با ۱۱۴، میدان فتح منطقه ۹ با ۱۰۵، پارک رازی منطقه ۱۱ با ۱۲۰، پارک سلامت منطقه ۱۷ با ۱۱۲ و پارک شکوفه منطقه ۱۴ با ۱۴۶ آلوده ترین مناطق تهران اعلام شدند.