حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد رسما به دادسرا احضار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، یک منبع آگاه اعلام کرد حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شکایت یک ماهنامه رسما به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است و باید از خود دفاع کند.