چهار مدیر دولتی در استان تهران حقوق خود را اعلام کردند.

چهار مدیر دولتی استان تهران در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج حقوق دریافتی خود از دولت را اعلام کردند. نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران که پیش از این معاون استاندار بوده است حقوق دریافتی خود را  ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. عسکری معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم با ۲۲ سال سابقه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق خود رااعلام کرد. ضرغامی مدیرکل ارشاد استان تهران هم حقوق و مزایای خود را ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هم حقوق دریافتی خود را حدود ۴ میلیون تومان اعلام کرد.