تعزیرات حکومتی تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دانشگاه علوم پزشکی و گمرک همت کردند و به زودی به بازار ناصر خسرو تهران شبیخون می زنند که این اقدام در جهت ریشه کن کردن بازار قاچاق در این بازار است.

خبرگزاری موج؛ گروه جامعه / سید هادی کسایی زاده:محمد محمدی وقتی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران شد خبرهای خوبی از این اداره کل به گوش نمی رسید! قبل از وی برخی مدیران این اداره کل به دلیل تخلفات برکنار و یا دادگاهی شده بودند و اوضاع و احوال تعزیزات تهران تعزیراتی بود. قاضی قدیمی دادگستری که البته زیاد هم با رسانه ها تعامل خوبی ندارد پس از انتصاب در اداره کل تعزیرات تهران ابتدا دست روی بازار شهرستانی گذاشت و با قلع و قمع این بازار و نصب کیوسک تعزیرات میخش را در بازار کوبید. بعد سراغ آبلیموهای غیراستاندارد رفت و با رسانه ای کردن آن دست بسیاری از کارخانه ها رو شد. و ماموریت بعدی بازار میوه و تره بار تهران بود. بازاری با مافیای چند سر که تعزیرات تهران در یک اقدام خارق العاده تمام خبرنگاران را جمع کرد و به غرفه رئیس اتحادیه بارفروشان تهران شبیخون زد و دست رئیس اتحادیه در میوه های قاچاق رو شد و همین موجب برکناری آقای رئیس اتحادیه شد. هرچند هنوز تعزیرات حکومتی تهران از ورود به بازار موبایل پایتخت و به ویژه پاساژ علاالدین واهمه دارد اما این بار می خواهند به بازار مروی و ناصرخسرو شبیخون بزنند. به قول معروف قبل از عملیات جلسه فرماندهی این شبیخون که شاید مهمترین اقدام در تحکیم اقتصاد مقاومتی باشد در دفتر محمد محمدی برگزار شد. همه اعضا اعم از بازپرس ویژه قاچاق، بهداشت و درمان، رئیس اتحادیه، ستاد مبارزه با قاچاق، دانشگاه علوم پزشکی، صنعت و معدن و سایر عوامل بازرسی حضور داشتند. در این جلسه بحث اصلی بر سر کالاهای قاچاق بهداشتی و درمانی و دارو بود. یکی می گفت گمرک باید نظارت کند و دیگری می گفت کار با وزارت بهداشت است. اما بازپرس گفت: من فقط برگه اصلی ورود کالا از گمرک را می پذیرم! در حالی که این مدرک فقی شاید دست یک فروشنده باشد و هزاران فروشنده دیگر کپی آن را دارند. یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی تهران گفت: آخر کی برای  ۳ تا ادکلن برگه گمرکی به من می دهد؟ شما باید آرامش را به بازار بیاورید. کاسب حبیب خداست اما تا سازمانها کوتاهی می کنند یقه ما را می گیرید؟! همه کالاها برچسب اصالت دارند و این کافی است. در این جلسه اعلام شد که می خواهیم وارد بازار مروی و ناصر خسرو شویم. هر مغازه ای که بسته باشد برای ما حکم فروشنده قاچاق را دارد و قطعا پلمپ می شود پس بهتر است باز باشند. شهرداری هم پای کار نیاید مجبوریم رسانه ای کنیم. حتی اگر لازم باشد موضوع را شورای تامین استان می بریم تا ریشه قاچاق برچیده شود. همچنین در این جلسه اعلام شد که آدرس و تلفن همه کسبه ناصر خسرو باید در دسترس باشد. نیروی انتظامی باید گشت را تامین امنیتی کند و خبرنگاران هم در طول گشت همراه تعزیرات خواهند بود. حالا شمارش معکوس برای حمله به ناصرخسرو برای مبارزه با قاچاق دارو، شیرخشک و لوازم بهداشتی قاچاق آغاز شده؛ هرچند دیر است اما باز هم جای شکر دارد! باید دید که این اقدام تعزیرات می تواند مانند سایر عملیاتها موثر و تاثیر گذار باشد یا نه ...