طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی از فردا آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هماهنگی برگزاری طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم آرایشی و مواد غذایی به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و سیاست گذاری اجرای این طرح انجام شد.

در تهران آگاهی بخشی به کسبه برای رعایت قانون و هشدار برای پاکسازی واحدهای صنفی از عرضه کالا قاچاق از طریق نصب بنر در بازار و برگزاری جلسات متعدد با کسبه خیابان ناصر خسرو انجام و این طرح از فردا آغاز می شود.