تئورسن مطرح گردشگری کشور و استاد دانشگاه های گردشگری اظهار داشت: به منظور افزایش جذب سرمایه گردشگران خارجی برای نخستین بار منوی غذای تمام رستوران داران به هفت زبان مهم و زنده ترجمه شده است.

رضا کاکا سلطانی روز پنجشنبه در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با بیان این مطلب ادامه داد: در مرکز آموزش عالی گردشگری گلدشت کلاردشت به منظور ارائه سرویس دهی بهتر به گردشگران خارجی وبر خورد مناسب با آنان منوی غذای رستوران داران به هفت زبان زنده جهان ترجمه شده است. وی اظهار داشت: با ترجمه منوی غذای رستوران داران نوع خدمت رسانی به گردشگران براساس استانداردهای جهانی سازمان جهانی گردشگری یا w.t.oانجام می شود. کاکاسلطانی اضافه کرد:تشریفات اقامتی وپذیرایی به دانشجویان گردشگری به بهترین نحو در دانشگاه گلدشت کلاردشت آموزش داده می شود تا به رشد اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی شود. کاکا سلطانی خاطرنشان کرد:۶۰ درصد دانشجویان گردشگری را در هتل ها فعال می کنیم تا مانند دانشجویان پزشکی با نحوه کار از نزدیک آشنا شوند.