اطلاعیه نرخ قطعی سود مشارکت در منافع بیمه های عمر و سرمایه گذاری(طرح آرمان زندگی) شرکت بیمه آرمان در سال ۱۳۹۴ صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیمه آرمان میزان قطعی سود مشارکت در منافع برای بیمه های عمر سرمایه گذاری( طرح آرمان زندگی ) در سال ۱۳۹۴ را ۲۲ % اعلام و این سود به اندوخته بیمه نامه های عمر سرمایه گذاری طرح آرمان زندگی واریز شد. بیمه گذاران محترم جهت آگاهی از میزان سود مشارکت در منافع، از طریق تماس با شعب و یا با نمایندگان اطلاع حاصل فرمایید.